چرک نویس

چرک نوشته های یک قلب مچاله شده :)

تمام شد :]

گریه تماشاچیان و هواداران ایران، پس از باخت

تمام شد...!

و این ها بودند تمام جیغ ها و داد ها و خنده ها و اشک هایی که تمام شدند!

تمام آن بوق ها و سوت ها و دست زدن ها و ترافیک های بعد از برد، که تمام شدند!

تمام غرور جوانمرد هایمان!

تمام 80 میلیون نفر!

تمام یک نبض!

همه و همه همین بود...

تمام شد...

شاید برای 4 سال! :)

شاید هم بیشتر...

Designed By Erfan Powered by Bayan